Информация за периодите на прием на проекти по мерките по ПРСР

Държавен фонд "Земеделие" определи периоди за прием на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони. С това се прекъсва настоящата практика на прием на документи без краен срок за кандидатстване. Определени са също финансовите средства, които ще бъдат разпределяни като безвъзмездно финансиране през съответните периоди.
 

Мярка

Период на прием

Бюджет (евро)

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

до 13.05.2009

332 724 923

14.05.-30.06.2009

18 084 158

06.07.-31.08.2009

18 084 158

02.09.-20.10.2009

18 084 158

22.10.-22.12.2009

18 084 158

122 „Подобряване на икономическата  стойност на горите”

до 13.05.2009

2 456 191

14.05.-31.08.2009

1 473 714

01.09.-18.12.2009

982 476

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

до 15.05.2009

91 121 669

16.05.-31.07.2009

27 018 093

03.08.-30.10.2009

16 961 693

02.11.-21.12.2009

12 721 270

223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи”

до 13.05.2009

7 817 034

01.06.- 14.08.2009

958 514

 30.09.– 11.12.2009

958 513

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

до 13.05.2009

42 027 249

14.05.- 25.07.2009

4 715 886

26.07.- 28.10.2009

3 536 914

29.10.- 31.12.2009

3 536 914

312„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

до 13.05.2009г.

54 308 200

01.07.- 08.09.2009

12 222 397

12.10.-15.12.2009

12 222 397

313 „Насърчаване на туристическите дейности”

до 13.05.2009

3 023 754

14.05-25.06.2009

1 209 501

26.06.-28.09.2009

907 126

29.09.- 31.12.2009

907 126

321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

до 15.05.2009

223 134 673

15.07.- 30.10.2009

52 212 699

322 „Обновяване и развитие на населените места”

до 13.05.2009

104 448 962

01.08.- 30.10.2009

40 989 675

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни