програма за развитие на селските райони

Често допускани грешки при подаване на заявки за плащане по ПРСР

С цел улесняването на бенефициентите при подготовка и окомплектоване на заявки за плащане по Програма за развитие на селските райони, от Държавен фонд „Земеделие“ направиха списък с най-често допусканите грешки при подаване на заявки за плащане по проектите.

Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им

Условията за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на земеделската земя са описани в НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

През ноември ще бъде публикуван индикативният график за прием по ПРСР за 2016 г.

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 година ще стане ясен в началото на месец ноември. Това обяви изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов, по време на форум, посветен на прилагането на общата селскостопанска политика в България.

Приемът по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ се отлага за началото на 2016 г.

Следващият прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще стартира в първото тримесечие на 2016 г. Според предварително обявения индикативен график на Министерството на земеделието и храните, прием по мярката се очакваше да има през ноември тази година, за проекти свързани с напоителни системи. Вероятната причина за отлагането на мярката е забавянето на Анализа от страна на Световната банка за хидромелиоративния сектор. Бюджетът за този прием по мярка 4.1 ще бъде около 100 – 150 млн. евро и ще е както за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, така и за стандартни […]

Удължен е срокът за изпълнение на проекти по ПРСР 2007 – 2013 до 15 октомври

Във връзка с приключване на програмния период 2007-2013 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се предвиждат изменения в крайните срокове за изпълнение на инвестициите и подаване на заявки за плащане.

Авансовите плащания по всички мерки на ПРСР се увеличават от 20% на 50%

Европейската комисия е взела решение авансовите плащания по програмата за развитие на селските райони да бъдат увеличени от 20 на 50% от стойността на субсидията по отделните проекти. Решението на Брюксел ще важи за всички държави членки и ще може да се прилага веднага след официалното му публикуване.

ГРАФИК за провеждане на информационни семинари по мерките от ПРСР за ноември

Начален час на започване на семинарите 10.00 часа Регистрация – 09.00 часа

Проверете докъде е стигнала оценката на Заявлението ви по ПРСР 2007-2013г.

ДФЗ публикува информация за това докъде е стигнала оценката на всяко едно Заявление, подадено по ПРСР. Информацията е към 4.09.2009 г. Списъците с подадените Заявления по отделните мерки на програмата може да видите от линковете по-долу:

Информация за периодите на прием на проекти по мерките по ПРСР

Държавен фонд "Земеделие" определи периоди за прием на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони. С това се прекъсва настоящата практика на прием на документи без краен срок за кандидатстване. Определени са също финансовите средства, които ще бъдат разпределяни като безвъзмездно финансиране през съответните периоди.  

Нови актуални данни за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Данните бяха изнесени от МЗХ на 10 април: По мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" са приети 3 312 заявления . Одобрената субсидията е в размер на 161 930 304 лева. Извършени са плащания по 559 проекта на стойност 13 665 314 лева.