Ще има промени в индикативната годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност

Публикуваната на 28 януари Индикативна годишна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2010 г. ще претърпи промени. Какви ще бъдат те, трябва да стане ясно след като се проведе Комитетът за наблюдение на ОП Конкурентоспособност.
 

Според публикация във вестник "Капитал" част от промените засягат схема "Технологична модернизация в малките и средни предприятия", която ще стартира вместо веднъж – два пъти през тази година. Първият прием се очаква да бъде обявен в началото на март и ще бъде с бюджет от 50 млн. евро. Приоритет при този прием ще бъде подпомагането на бизнеса в по-слабо развити региони, като за фирмите от тези региони ще се предоставя по-висок процент на помощта. Схемата ще бъде повторена през четвъртото тримесечие на годината, когато ще бъдат разпределени още 50 млн. евро, като този път средствата приоритетно ще бъдат насочени към ключови сектори на икономиката. Диференцираният подход към кандидатстващите компании според региона, в който работят ще се приложи за първи път по ОП "Конкурентоспособност", като целта е предприятията от по-слабо развитите области в страната да получат по-голяма подкрепа.

Облекчение за кандидатстващите е, че фирмите вече ще имат право на субсидия и за консултантска помощ за написване на проекта. Ще се определи праг за максималната сума, която кандидатът може да получи, и тя ще се изплаща при одобрение на проектното предложение.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни