Одобрени са последните проекти по САПАРД

Последните проекти по САПАРД за възстановяване на селищната инфраструктура в 134 малки общини са одобрени, съобщиха от фонд "Земеделие". По график работата на комисиите трябваше да приключи в края на октомври, за да може от януари 2008 г. да започне приемът на проекти по програмата за развитие на селските райони. По нея до 2013 г. общини и земеделски производители се очаква да усвоят 3.2 млрд. евро, припомниха експерти.

С последното отваряне на публичната мярка се постигат две генерални цели. Първата е да се реализира максимално усвояване на предприсъединителните средства за селищната инфраструктура. Другата цел е посредством малки проекти общините да направят своята „генерална репетиция” за усвояване на средствата от ЕС. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” доц. д-р инж. Димитър Тадаръков нееднократно е подчертавал, че е от изключително значение този опит да се натрупа непосредствено преди старта на Програмата за развитие на земеделието и селските райони, защото по нея към местните власти ще бъде насочен огромен ресурс в рамките на 3.2 млрд. евро, който в пъти надхвърля бюджета по програма САПАРД.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни