Списък на обучителни организации по мярка 111

Одобрени са учебните центрове по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони. Държавен фонд „Земеделие” вече публикува подробна информация с пълен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите на обучителните курсове в различните области на земеделието.

      

През обучителните курсове задължително трябва да преминат бенефициентите, които вече имат подписани договори по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР. За стопаните няма ограничения на териториален принцип за мястото, на което ще премине обучението им.
 
Темите, по които ще се проведе учебната програма за младите фермери са:
  • – Агроекологични плащания, биологично земеделие и устойчиво развитие;
  • – Добри земеделски практики;
  • – Законово регламентиране и регулиране при кандидатстване по мерките на ПРСР;
  • – Счетоводство, управление и маркетинг в сферата на зеленчукопроизводството, отглеждането на трайни насаждения, говедовъдствотото и земеделието като цяло;
  • – Иновации и нови технологии в областта на растениевъдството и животновъдството;
  • – Качество на млякото в млекодобивните стопанства;
  • – Мениджмънт на аграрна фирма;
  • – Придобиване на професионални умения в областта на лозаро- винарския сектор;
  • – Управление на земеделско стопанство в конкурентна бизнес среда.
 
Кандидатите трябва да обърнат внимание на сроковете за набиране на обучаеми в зависимост от темите на обучителния курс.
 
 
 
 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни