Стартира схема „Подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“

На 10.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. обяви старта на схема „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.


Основната цел на схемата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 28 359 535 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.01.2009 г., 16 ч.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни