Стартира приемът на проекти по схемата, финансираща разработка на иновации

От днес – 5 февруари, до 5 май 2016 г., тече срокът за кандидатстване по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.
Схемата предоставя подкрепа за стартиращи предприятия в страната за разработване на иновативни продукти (стока или услуга) или процеси, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

∙ мехатроника и чисти технологии;

∙ ИКТ и информатика;

∙ индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

∙ нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Повече информация относно допустимите кандидати, реда и условията за кандидатстване по схемата, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни