Обявен е приемът по схемата за внедряване на иновации

На 23 Декември Министерството на икономиката обяви началото на приема на проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Чрез схемата ще се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Могат да кандидатстват фирми с поне три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015). Проектите трябва да се реализират в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).
Крайният срок за кандидатстване е 04 април 2016 г..

Повече информация по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Напомняме, че до края на Януари трябва да стартира още една схема за иновации. По нея ще могат да кандидатсват стартиращи фирми, които търсят финансиране за разработка на иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни