Етикет: подготовка на проекти

Представяне
Здравейте! Казвам се Павлина Ветрилова и съм собственик и управител на „Евро програми“ ЕООД – консултантска фирма, специализирана в подготовката...
Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 121 Модернизиране на земеделски стопанствa
Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие (още…)
Пример за един успешен проект
В момента е отворена за кандидатстване третата фаза по програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“. По-долу е изложен...
Финансиране за изграждане на туристическа инфраструктура в селски райони
Общини и юредически лица с нестопанска цел ще могат да кандидатстват за финансиране за изграждане на туристическа инфраструктура в селски райони. (още…)
Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро
На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие...
Възобновен е приемът на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”
Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, възобновява приемането на проекти по схема...
С 88 млн. лв. е увеличен бюджетът по отворените схеми по ОП Конкурентоспособност
На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, проведено...
Информационни дни по обявените четири схеми по ОП Конкурентноспособност
От 16.10.2008 г. до 07.11.2008 г. в 14 града на страната ще се проведат информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната...
Стартират схемите, финансиращи въвеждането на машини и оборудване в предприятията
На 15.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Стартира схема „Подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги"
На 10.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни