С 88 млн. лв. е увеличен бюджетът по отворените схеми по ОП Конкурентоспособност

На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, проведено на 5 декември 2008 г. в гр. София, е взето решение за увеличаване бюджета по четирите схеми, които бяха  отворени за кандидатстване през октомври месец 2008 г.

Общо бюджетът по четирите схеми се увеличава с 88 012 350 лв., като от 184 825 935 лв. нараства на 272 838 283 лв. Увеличението, което е близо 50%, ще даде възможност повече кандидати да получат финансиране за проектите си. Разпределението на средствата по отделните схеми е както следва:

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – увеличение с 29 337 450 лв. над първоначално предвидените 68 454 050 лв., общо 97 791 500 лв.

Схема „Технологична модернизация в големи предприятия” –  увеличение с 29 337 450 лв. над първоначално предвидените 68 454 050 лв., общо 97 791 500 лв.

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги” – увеличение с 19 558 300 лв. над първоначално предвидените 28 359 535 лв., общо 47 917 835 лв.

Схема „Покриване на международно признати стандарти” – увеличение с 9 779 150 лв. над първоначално предвидените 19 558 300 лв., общо 29 337 450 лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни