Етикет: мярка 6.4

Приеми по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райни за 2024 г.
На 8 март „Министерството на земеделието и храните“, публикува предварителна информация относно планираните приеми за календарната 2024 г. по Стратегическия...
Приемът по мярка 6.4 ще бъде през Септември-Октомври 2022
Утвърдена е на индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. В нея е предвидено...
Нов прием по мярка 6.4 е предвиден през 2022 година
Това става ясно от проекта на индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. Проектът...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)
Очакван старт на прием на проекти по мярка 6.4.: ………. Териториален обхват на мярка 6.4.: Проектите трябва да се изпълняват на територията...
Предвижда се увеличение на бюджета на мярка 6.4 с 32 млн. лева
Поради високия интерес и с цел постигане на целите за насърчаване на заетостта, разкриване на нови и на вече съществуващите работни места, Управляващият...
Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)
Очакван прием: 2024 г. Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места,...
Нови приеми по мярка 6.4 се провеждат през Октомври и Ноември
Предприятия и занаятчии, развиващи дейност на територията на общините: Долна Митрополия и Долни Дъбник; Борино, Доспат и Сърница; Нова Загора;  Луковит...
Още 40 млн. лева ще бъдат отпуснати на микро и малките фирми за справяне с COVID
Бюджетът на схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъде увеличен с 40 млн....
И микропредприятия от селските райони могат да получат финансиране до 10 000 лева
Най-малките фирми – с персонал до 10 човека, със седалище и дейност на територията на селска община, също могат да кандидатстват по схемата за справяне...
Започна приемът по мярка 6.4 за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово
Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена от 1 април до 19 май тази година. Нови или действащи фирми, развиващи...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни