Етикет: мярка 6.4

Приемът по мярка 6.4 ще бъде през Септември-Октомври 2022
Утвърдена е на индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. В нея е предвидено...
Нов прием по мярка 6.4 е предвиден през 2022 година
Това става ясно от проекта на индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. Проектът...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)
Очакван старт на прием на проекти по мярка 6.4.: ноември 2023 Териториален обхват на мярка 6.4.: Проектите трябва да се изпълняват на територията на селските...
Предвижда се увеличение на бюджета на мярка 6.4 с 32 млн. лева
Поради високия интерес и с цел постигане на целите за насърчаване на заетостта, разкриване на нови и на вече съществуващите работни места, Управляващият...
Нови приеми по мярка 6.4 се провеждат през Октомври и Ноември
Предприятия и занаятчии, развиващи дейност на територията на общините: Долна Митрополия и Долни Дъбник; Борино, Доспат и Сърница; Нова Загора;  Луковит...
Още 40 млн. лева ще бъдат отпуснати на микро и малките фирми за справяне с COVID
Бюджетът на схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъде увеличен с 40 млн....
И микропредприятия от селските райони могат да получат финансиране до 10 000 лева
Най-малките фирми – с персонал до 10 човека, със седалище и дейност на територията на селска община, също могат да кандидатстват по схемата за справяне...
Започна приемът по мярка 6.4 за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово
Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена от 1 април до 19 май тази година. Нови или действащи фирми, развиващи...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.343
Период за прием на проекти: 01.07 – 03.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан...
Прием по мярка 6.4 за община Добрич-селска
Нови или действащи фирми на територията на община Добричка, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за машини, оборудване, строителни дейности....
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни