мярка 6.4

Нови приеми по мярка 6.4 се провеждат през Октомври и Ноември

Предприятия и занаятчии, развиващи дейност на територията на общините: Долна Митрополия и Долни Дъбник; Борино, Доспат и Сърница; Нова Загора;  Луковит и Роман; община Стамболово и 54 села от община Кърджали, могат да финансират своите инвестиционни проекти за стартиране или развитие на дейността си. Подробните условия за кандидатстване може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

Още 40 млн. лева ще бъдат отпуснати на микро и малките фирми за справяне с COVID

Бюджетът на схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъде увеличен с 40 млн. лева, с което средствата, които ще бъдат разпределени между кандидатите стават 213 млн. лева. Кандидатстването по схемата продължава до 15 юни. Към началото на деня на 21.05.2020 г. броят на подадените проекти е близо 23 300, а предполагаемата обща сума, за която кандидатстват – 186 млн. лв. (средно 8 хил. лв. на кандидат). Това значи, че поне още 27 млн. лв. ще се разпределят между тези, които ще подадат заявления през този и следващите дни или това […]

И микропредприятия от селските райони могат да получат финансиране до 10 000 лева

Най-малките фирми – с персонал до 10 човека, със седалище и дейност на територията на селска община, също могат да кандидатстват по схемата за справяне с последствията от COVID. Това става ясно от текста на официалните Условия за кандидатстване по схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, публикувани на 14 май. Първоначално тези фирми бяха изключени от подпомагане по програмата. Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните изисквания: – да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност – да имат оборот за 2019 г. поне 30 000 […]

Започна приемът по мярка 6.4 за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена от 1 април до 19 май тази година. Нови или действащи фирми, развиващи дейност на територията на някоя от трите общини, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за машини, оборудване, строителни дейности. Помощта ще покрие между 75% и 85% от планираните от кандидатите инвестиции. По-подробна информация за условията за кандидатстване и оценка на проектите може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ. За консултации и подготовка на проект по мярка 6.4 може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23 и имейл office@evroprogrami.com

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.343

Период за прием на проекти: 01.07 – 03.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан

Прием по мярка 6.4 за община Добрич-селска

Нови или действащи фирми на територията на община Добричка, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за машини, оборудване, строителни дейности. Помощта ще покрие на 75% планираните от кандидатите инвестиции. Максималната сума, която може да усвои една фирма е 150 000 лева. Приемът по мярка 6.4 за община Добрич-селска е отворен от 17 март до 11 май тази година. Бюджетът, който ще се разпредели между кандидатите е 492 000 лева, което дава възможност поне 4 проекта да получат финансиране. По-подробна информация за условията за кандидатстване и оценка на проектите може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Само за малки земеделски стопанства

85% безвъзмездно финансиране за реализацията на проекти извън сектора на селското стопанство, могат да получат малки земеделски производители по мярка 6.4.2 по Програмата за развитие на селските райони. Могат да кандидатстват земеделски производители, чийто стопанства са с размер между 2000 и 7999 СПО. Кандидатите и проектите им трябва да са базирани на територията на някоя от селските общини. Повече може да прочетете в секцията ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

Мярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

Период за прием: 2020 Бюджет: 10 282 870 лева Мярката предоставя подпомагане за разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомага процеса на преструктурирането им, като финансира проекти, които са насочени към:

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.297

Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Стартира приемът по мярка 6.4 за територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Действащи и новосъздадени микро-фирми, базирани на територията на двете общини, могат да подават проекти от 28 януари до 28 февруари. Общият бюджет, който ще бъде разпределен е 391 160 лева. Максималната сума на безвъзмездната помощ, която може да усвои един кандидат е 73 342 лева. Изчисленията показват, че наличният ресурс позволява поне 5 проекта да бъдат финансирани. Тъй като подадените проекти вероятно ще бъдат повече, за да се пребори за финансиране, е важно, кандидатът да покрива максимален брой от критериите, които дават приоритет при оценката. Кои са те, както и подробните условия по мярка 6.4, може да намерите  ТУК.   […]