Етикет: мярка 6.4

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.343
Период за прием на проекти: 01.07 – 03.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан...
Прием по мярка 6.4 за община Добрич-селска
Нови или действащи фирми на територията на община Добричка, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за машини, оборудване, строителни дейности....
Само за малки земеделски стопанства
85% безвъзмездно финансиране за реализацията на проекти извън сектора на селското стопанство, могат да получат малки земеделски производители по мярка...
Мярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства
Период за прием: 2020 Бюджет: 10 282 870 лева Мярката предоставя подпомагане за разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.297
Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен...
Стартира приемът по мярка 6.4 за територията на общините Балчик и Генерал Тошево
Действащи и новосъздадени микро-фирми, базирани на територията на двете общини, могат да подават проекти от 28 януари до 28 февруари. Общият бюджет, който...
Близо 3 млн. лева безвъзмездно финансиране за фирми от общините Червен бряг и Искър
Средствата са осигурени от мярка 6.4 по ПРСР и от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 977 900 лева по мярка 6.4 по Програмата...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.276
Период за прием на проекти: 24.04.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Червен бряг и Искър...
Нови приеми по мярка 6.4 за територията на шест общини
Действащи или новосъздадени предприятия, развиващи дейност на територията на общините Радомир и Земен могат да кандидатстват за финансиране по мярка 6.4...
Една отлична, но все още малко използвана, възможност за финансиране дейността на лекарски и стоматологични практики
Действащи и новосъздадени лекарски и стоматологични практики могат да получат до 75% безвъзмездна помощ за инвестиции в оборудване, инструменти, дейности...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни