Близо 3 млн. лева безвъзмездно финансиране за фирми от общините Червен бряг и Искър

Средствата са осигурени от мярка 6.4 по ПРСР и от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

977 900 лева по мярка 6.4 по Програмата за развитие на селските райони

По мярката могат да кандидатстват действащи или новосъздадени микрофирми (с персонал не повече от 9 човека), развиващи дейност в сферата на производството, услугите и занаятите. Един кандидат може да получи до 146 685 лева за реализиране на инвестиции в машини, оборудване, строителство и ремонти.

Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

1 955 800 лева от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК)

Финансирането по ОПИК е насочено към действащи малки и средни предприятия (фирми с персонал между 10 и 249 човека) от сферата на производството, информационните технологии, медиите. Безвъзмездната помощ ще покрие 90% от инвестициите по проекта, като едно предприятие може да усвои до 352 049,40 лева. Средствата могат да се използват за технологично обновяване, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса, въвеждане на ISO, оценка на съответствие на продукти и получаване на СЕ маркировка.

Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни