мярка 6.4

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Декември 2019 – Януари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Декември 2019 – Януари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Хисаря

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Декември 2019 – Януари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020 година Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Октомври – Ноември 2019 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Ноември – Декември 2019 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Главиница и Ситово

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Декември 2019 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Декември 2019 – Януари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Тунджа

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Септември 2019 – Февруари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Ябланица и Правец

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Ноември – Декември 2019 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Бяла Слатина