Етикет: мярка 6.4

Нови приеми по мярка 6.4 от ПРСР
На 15 октомври бяха обявени приеми по мярка 6.4 за територията на още три селски общини. Фирми, развиващи дейност на територията на община Айтос, могат...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.270
Период за прием на проекти: 15.10 – 11.12.2019 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Айтос (още…)
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.279
Период за прием на проекти:03.08 – 30.09.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Крумовград и...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.248
Период за прием на проекти: 29 Септември – 30 Октомври 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Борино,...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.056
Период за прием на проекти: 06.01 – 28.02.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Марица (още…)
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.410
Краен срок за кандидатстване: 20.07.2020 г. 17:30 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Брезово и Братя...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.172
Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 30.01.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.383
Период за прием на проекти: 17.03 – 11.05.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Добричка (още…)
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Костенец (още…)
Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности - BG06RDNP001-19.379
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Нова Загора (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни