Нови приеми по мярка 6.4 от ПРСР

На 15 октомври бяха обявени приеми по мярка 6.4 за територията на още три селски общини.

Фирми, развиващи дейност на територията на община Айтос, могат да кандидатстват по мярката в срок до 11.12.2019 година.

Предприятия, които са базирани в общините Ябланица и Правец имат възможност да подават проекти до 03.02.2020 година.

От безвъзмездното финансиране по мярка 6.4 могат да се възползват, както действащи, така и новосъздадени предприятия. Допустими кандидати са производствени предприятия, лекарски и стоматологични практики, фирми, предоставящи социални и образователни услуги (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания), фирми от други сектори на услугите.

Проекти, свързани с туристически услуги са допустими, но имат право само на 5% безвъзмездно финансиране, за разлика от всички останали, които ще получат 75% безвъзмездна помощ.

Повече информация за условията за кандидатстване по мярка 6.4 може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

В кои други селски общини предстоят приеми по мярка 6.4, вижте в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни