Вече се предлагат кредити при по-ниски лихви по JEREMIE

Кредити при преференциални лихви, осигурени от фонда JEREMIE, ще се предлагат от началото на тази година от 4 банки – Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк. Споразуменията с четирите банки са подписани на 21 декември 2012 г., поради което, към момента, само една от банките – Прокредит Банк, е успяла да подготви конкретните условия по новия си кредитен продукт и да го предложи на клиентите си, като информацията е налична в сайта на банката.

Общият ресурс, който 4-те банки ще преразпределят е 260 млн. евро. Очакванията са лихвите по кредитите, финансирани по JEREMIE, да са наполовина по-ниски от средните за пазара. Друга полза е, че обезпеченията по тези кредити също ще бъдат по-ниски, тъй като фондът поема до 50% от загубите. По-ниски ще бъдат и таксите, свързани с разглеждане на документите, отпускане на кредитите и обслужването им. Тези условия ще важат за всички банки, като всяка банка допълнително ще конкретизира лихвите си, обезпеченията, таксите.

Кредитите могат да бъдат използвани за финансиране както на инвестиции, така и за оборотни средства. Сроковете, за които ще се отпускат кредитите са от една до десет години. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или към доставчици.

Кой може да кандидатства за кредитите по JEREMIE
За кредитит по JEREMIE могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия или това са фирми с не повече от 250 човека персонал, с до 97.5 млн. лв. годишен оборот и до 84 млн. лв. обща стойност на активите. Кредитите са за фирми от всички сектори на икономиката с изключение на: селскостопанските производители, производителите на млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, винопроизводителите, месопреработвателите. Не могат да кандидатстват и фирмите от сектора добив на въглища.

Как се кандидатства за кредит по JEREMIE

Кандидатстването за кредит по JEREMIE не се различава по нищо от стандартната процедура за кредит – няма допълнителни административни процедури и документи. Необходимо е представител на фирмата да посети клон на една от 4-те банки – Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк, където да поиска да му бъде предоставена конкретна информация относно възможностите за получаване нa кредит по JEREMIE.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни