950 проекта по схемата за технологична модернизация в МСП

1481 проекта са подадени по четирите схеми, които бяха отворени за кандидатстване в края на 2008 г. по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика":

• 35 са предадените проекти по схема "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги";
• 342 са проектите по схема "Покриване на международно признати стандарти";
• 950 по схема "Технологична модернизация в МСП" и
• 154 по схема "Технологична модернизация в големи предприятия".
Оценката на проектите по първите две схеми вече е започнала, а по останалите две ще стартира на 26 януари. Резулатите трябва да излязат в рамките на три месеца.

Информацията бе съобщена на Деня на отворените врати по ОП "Конкурентоспособност", проведен на 21 януари.

На него беше съобщено също, че оценката на всички предадени проекти по схема "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" трябва да приключи до началото на февруари.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни