Етикет: конкурентноспособност

Горещо лято за фирмите
Месеците Юли и Август определено ще са натоварени за онези от фирмите, които са решили да кандидатстват за средствата по последните две схеми, финансирани...
Схема „Конкурентоспособност” по ФАР – възможност за по-малки фирми с кратка история
В началото на годината приключи кандидатстването по схема „Технологична модернизация в предприятията” по новата Оперативна програма „Конкурентоспособност”...
Конкурентоспособност и иновации в предприятията
През програмния период 2021-2027 г, средствата по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) са насочени към постигане...
Отворена за кандидатстване е схема „Технологична модернизация в МСП"
От 30.12.2010 г. до 01.04.2011 г. се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. (още…)
Схеми по Конкурентоспособност може да останат за април
Стартът на най-очакваните от бизнеса схеми по ОП Конкурентоспособност „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и „Технологична...
Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2010 г. по ОП Конкурентоспособност
Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми като дата на регистрация,...
Списък на външните експерти-оценители по ОП Конкурентоспособност
Утвърден е списъкът на физическите лица – външни оценители, които могат да участват в комисиите по оценка на проектни предложения, които бяха подадени...
НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува НАРЪЧНИК за най-често допусканите...
950 проекта по схемата за технологична модернизация в МСП
1481 проекта са подадени по четирите схеми, които бяха отворени за кандидатстване в края на 2008 г. по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността...
177 oдобрени проекти по схема "Конкурентоспособност - Фаза 3" по ФАР
ИАНМСП публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – Фаза 3"...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни