НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по Приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г.
 

Документа може да изтеглите оттук .
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни