конкурентноспособност

Отново ще бъдат оценявани всички проекти по схемата за иновативни стартиращи предприятия

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров прекрати със заповед работата на назначената Оценителна комисия по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

Ясно е кои хранително-вкусови предприятия могат да кандидатстват по ОП Конкурентоспособност

В продължение на месец след като ОП „Конкурентоспособност” стартира, от Министерството на икономиката не можеха да дадат отговор кои предприятия от хранително-вкусовия бранш са допустими за кандидатстване по програмата и кои не.

Допълнителен информационен ден по ОП „Конкурентоспособност“ в София

Поради изключително големия интерес от страна на бизнеса, Министерството на икономиката и енергетиката и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия организират втори информационен ден в София по първите грантови схеми на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.".  

Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса, както и критериите за избор на проекти по тях, в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Това стана днес на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, председателстван от зам.-министъра на икономиката и енергетиката Нина Радева.