13

октомври

2017

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

Отново е изменена индикативната годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

От документа, публикуван на сайта на МЗХГ, става ясно, че приемът на проекти по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ , планиран за месец Декември, се отлага за 2018 г. и ще се проведе в периода април-юни. Добрата новина е, че бюджетът, който ще се разпредели между кандидатите по мярката е увеличен два пъти и вече е 100 млн. евро.

В периода Ноември – Декември 2017 г. ще се приемат проекти по:

Актуализирания индикативен график за 2017 г. можете да изтеглите от тук.

Индикативен график за прием за 2018 г. можете да изтеглите от тук.

За подробна консултация и разработка на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com