Етикет: мярка 4.2

Стартира прием по мярка 4.2 по ПРСР
От днес – 17 май, до 17 август, земеделски производители и предприятия от ХВП могат отново да кандидатстват по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг...
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Период за прием на проекти: 17.05 – 17.08.2022 г. Бюджет: 39 116 000 лева (още…)
Мярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства
Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - BG06RDNP001-19.294
Краен срок за кандидатстване: 09.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Бяла Слатина (още…)
Актуални приеми по Програмата за развитие на селските райони
Земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и микрофирми от сектора на производството, услугите и туризма, развиващи дейност в няколко селски...
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за кандидатстване: 03.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Лом (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработващия сектор
Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград (още…)
Отворен е прием по мярка 4.2. по ПРСР 2014-2020
В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” могат да подадат своите проекти. Това...
Проект на условия за кандидатстване по мярка 4.2
Министерството на земеделието, храните и горите публикува Условия за кандидатстване по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни