Етикет: мярка 4.2

На 30 ноември стартира приемът по мярка 4.2 по ПРСР
Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...
Проект на Наредба по мярка 4.2. по ПРСР
На 9 октомври Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански...
Критерии и точки за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2
Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони проведе заседание, на което беше обсъден проект на критерии за оценка по мярка 4.2...
Мярка 4.2 за преработка на земеделска продукция по ПРСР 2014-2020 стартира през ноември
Първият прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни