ЕС няма да орязва плащанията за земеделие към България

Днес еврокомисар Мариан Фишер Боел информира ЕК за готовността на България за прилагането на Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/. 

С това България гарантира коректното използване на средствата на ЕС за преки плащания за единица площ в земеделието. Представената информация се основава на проведените проверки на Генерална дирекция „Агри” в България през месеците юни и септември тази година. На базата на експертните заключения е взето решение да не се задейства предпазната клауза за земеделие за България, което означава, че страната ни ще получи пълната сума от над 250 млн. евро,предназначени за преки плащания.

Как функционира системата за плащания

След 1 декември всяка година държавите-членки могат да изплащат на земеделските производители преките помощи от националния бюджет на държавата посредством разплащателна агенция. Тези средства впоследствие се възстановяват на националния бюджет от бюджета на Общността.

Колко пари от ЕС се очаква да получи България за всяка бюджетна година

Преки плащания (Млн. € по текущи цени)

2007
2008 – 202
2009 – 249
2010 – 290
2011 – 330
2012 – 411
2013 – 492
TOTAL – 1974

По програма "Развитие на селските райони" (Млн. € по текущи цени)

2007 – 244.1
2008 – 337.1
2009 – 437.3
2010 – 399.1
2011 – 398.1
2012 – 397.7
2013 – 395.7
TOTAL – 2 609.1

 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни