Финансиране за ВЕИ за домакинствата

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Проекти могат да се подават до 10 ноември 2023 г..

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:
Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или
Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект, е както следва:
Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

ВАЖНО: Всеки Кандидат финансира със собствени средства изпълнението на проекта. Финансиращата институция ще предостави безвъзмездното финансиране след сключването на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи.

По-подробна информация за условията за кандидатстване може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Ако кандидатстването по процедура „BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали сте допустими за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да Ви свържем с фирма, която да изготви техническата документация и да достави и монтира фотоволтаичните панели и батерии
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи. На база на тези отчети ще получите договореното безвъзмездно финансиране.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

 

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни