Етикет: план за възстановяване и устойчивост

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW
Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 427 544 438 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на чиста...
Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW
Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 107 570 650 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на чиста...
Финансиране за проекти за фотоволтаични системи и ветрогенератори
На 14 март Министерството на енергетиката обяви две процедури по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще финансират проекти...
Отново финансиране за технологична модернизация
Безвъзмездна помощ за закупуване на машини, оборудване и софтуер, внедряването на които ще доведе до намаляване количеството на влаганите суровини и/или...
Финансиране за ВЕИ за домакинствата
Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Проекти могат да се подават до 10 ноември 2023...
Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата
Период за прием на проекти: 9 май – 10 ноември 2023 Бюджет: 80 млн. лева (още…)
Фотоволтаични системи за фирмите
До 15 май 2023 г., фирмите могат да подават проекти за изграждане на фотоволтаични системи по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено...
Финансиране за преход към кръгова икономика
Как компаниите да добавят стойност към производството си и да допринесат за опазването на околната среда, чрез принципите на кръгова икономика? Няколко...
Отворена за кандидатстване е процедурата за внедряване на ВЕИ за собствени нужди
Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е третата...
Финансиране за енергийна ефективност за фирмите
В срок до 15.06.2023 предприятията от сферата на производството, търговията и услугите могат да кандидатстват за финансиране на мерки за енергийно обновяване...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни