Етикет: план за възстановяване и устойчивост

Отново финансиране за технологична модернизация
Безвъзмездна помощ за закупуване на машини, оборудване и софтуер, внедряването на които ще доведе до намаляване количеството на влаганите суровини и/или...
Финансиране за ВЕИ за домакинствата
Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Проекти могат да се подават до 10 ноември 2023...
Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата
Период за прием на проекти: 9 май – 10 ноември 2023 Бюджет: 80 млн. лева (още…)
Фотоволтаични системи за фирмите
До 15 май 2023 г., фирмите могат да подават проекти за изграждане на фотоволтаични системи по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено...
Финансиране за преход към кръгова икономика
Как компаниите да добавят стойност към производството си и да допринесат за опазването на околната среда, чрез принципите на кръгова икономика? Няколко...
Отворена за кандидатстване е процедурата за внедряване на ВЕИ за собствени нужди
Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е третата...
Финансиране за енергийна ефективност за фирмите
В срок до 15.06.2023 предприятията от сферата на производството, търговията и услугите могат да кандидатстват за финансиране на мерки за енергийно обновяване...
Резултати от оценката по схемата за технологична модернизация
Министерството на иновациите и растежа публикува резултатите от оценката по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. От 2423 проекта, предложени...
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедурата за внедряване на ВЕИ за собствени нужди
Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е третата...
Списък с проектите, които отпадат от оценка по процедура Технологична модернизация
„Министерството на иновациите и растежа“ публикува списък с 327 проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни