план за възстановяване и устойчивост

Стартира приемът по процедурата за технологична модернизация

Проекти могат да се подават до 21 септември 2022 година. Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е първата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която бизнесът може да кандидатства. Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Проекти могат да подават микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.. Канидатите по схемата задължително трябва да развиват основната си дейност в някой от следните сектори на икономиката: производство; архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, […]

Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедурата за технологична модернизация

Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е първата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която бизнесът може да кандидатства. Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Проекти могат да подават микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.. Канидатите по схемата задължително трябва да развиват основната си дейност в някой от следните сектори на икономиката: производство; архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; радио и ТВ дейност; дейности […]

Процедура „Tехнологична модернизация“

Срок за кандидатстване: 22 юли – 21 септември 2022 г. Бюджет: 260 млн. лева

Инсталиране на системи за ВЕИ в комбинация със съоръжения за локално съхранение

Индикативен срок за обявяване на приема: четвъртото тримесечие на 2022 г. Бюджет: 200 млн. лева

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Индикативен срок за обявяване на схемата: четвърто тримесечие на 2022 г. Бюджет: 30,6 млн. лева

Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г. Бюджет: 235 млн. лева

Преход към кръгова икономика

Индикативен срок за кандидатстване: първо тримесечие на 2023 г. Бюджет: 180 млн. лева

План за възстановяване и устойчивост

В рамките на „Плана за възстановяване и устойчивост“ бизнесът може да се възползва от следните възможности за грантова безвъзмедна помощ: 260 млн. лв. грантове за технологична модернизация  31 млн. лв. грантове за ИКТ и киберсигурност 200 млн. лв. грантове на ВЕИ за собствено потребление 180 млн. лв. грантове за кръгова икономика 235 млн. лв. грантове за енергийна ефективност Информация за актуалните процедури в рамките на „Плана за възстановяване и устойчивост“, може да намерите в секциите ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.