Има 113 кандидатури за технологична модернизация в големи предприятия

Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането на крайния срок – 16 часа на 7 септември, и няма да бъде разглеждано. Процедурата за технологична модернизация в големи предприятия се финансира по линия на ОП "Конкурентоспособност". По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 млн. евро (58 674 900 лева).
 

Това е една от петте процедури от индикативната годишна работна програма по ОП "Конкурентоспособност", отворени досега през тази година. Вече приключи набирането на проектни предложения за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Все още са отворени процедурите за иновативни предприятия, за внедряване на международно признати стандарти и за клъстери, както и отворените през 2009 г. процедури за стартиращи иновативни предприятия и за технологични паркове.

Индикативната годишна работна програма по ОП "Конкурентоспособност" за 2010 г. предвижда стартирането на общо 16 процедури на обща стойност 1 300 309 675 лв., от които 15 – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на обща стойност 909 143 675 лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни