Максималният размер на субсидиите по някои мерки по програмата за селските райони ще бъде намален

След среща на български неправителствени организации с експерти от Европейската комисия, стана ясно, че е възможно да бъде намалена горната граница на сумата, която един български производител или община ще могат да получат за периода 2007 – 2013 г. по програма "Развитие на селските райони".
 

В проекта на програмата, която в момента е в процес на одобрение от Европейската комисия, българската страна е поискала за модернизация на земеделските стопанства един производител да получава до 3 млн. евро за целия седемгодишен период на действие на програма, докато Брюксел настоява прагът да се намали до 1.5 млн. евро. По този начин ще бъдат подпомогнати повече бенефициенти, тъй като общата договорена сума за подпомагане няма да бъде намалена, а само преразпределена.

Програма "Развитие на селските райони" се очаква да стартира от началото на следващата година след като получи официално одобрение от Брюксел. По план Европейската комисия трябваше да се произнесе по нея шест месеца след официалното й внасяне, като този срок изтече на 20 октомври. Забавянето е причинено заради допълнителни уточнения по част от мерките. Според източници от Брюксел неофициалното одобрение на програмата вероятно ще стане тази седмица. Тогава ще се изясни и за кои от мерките в програмата максималните прагове за субсидиране на един фермер ще бъдат намалени.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни