Още пет схеми за бизнеса до края на годината

Други 2 схеми по ОП Конкурентоспособност може да не тръгнат
 
Предстои да бъдат обявени общо пет схеми по Оперативна програма Конкурентоспособност до края на 2010 г. Общата стойност на проектите, които могат да бъдат финансирани по тях, е близо 211 млн. лв.
 

Това са схемите „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” с бюджет 35.2 млн. лв., „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” с бюджет от 48.89 млн. лв.,  „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” на стойност 9.77 млн. лв.

Очаква се и втората покана – в рамките на тази година, по схема "Технологична модернизация в МСП" с бюджет 97.79 млн. лв., както и новата схема за предприятия и кооперации на хора с увреждания за 19.55 млн. лв.

Две процедури, планирани за четвъртото тримесечие на тази година, най-вероятно няма да бъдат отворени за кандидатстване. Става въпрос за “Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” на стойност от 107.8 млн. лв. и “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници” с бюджет от 97.97 млн. лв.

 
Източник: Project Media
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни