810 проекта са приети по ПРСР в периода 14 юни – 18 юли

От възобновяването на приема на проекти по ПРСР на 14 юни до момента общо по всички отворени мерки на програмата са подадени 810 проекта.
 

Най-много са инвестиционните предложения по двете мерки за изграждане на фотоволтаици и туристически обекти 312 и 311, където има 481 нови проекта. Останалите мерки, които привличат най- голям интерес при новия прием са 141 за полупазарните стопанства, където има 218 кандидати, както и по 123 мярка за преработвателната индустрия, по която са подадени 92 проекта.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни