12

януари

2009

ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД с одобрен проект по НИФ

В края на изминалата година бяха обявени резултатите от конкурсната сесия за избор на проектни предложения към Националния иновационен фонд за 2008.
 

Сред одобрените е проектът на "Генератор – Варна" ООД, разработен от екипа на консултантска компания ЕВРО ПРОГРАМИ.

Предмет на проекта ще бъде създаване на СИСТЕМА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ВЪЗДУШЕН ПОТОК НАД ДВИЖЕЩО СЕ МПС. Проектът е на обща стойност 518 хил. лв., от които 343 хил. лв. е сумата на безвъзмездното финансиране и трябва да приключи в рамките на две години.