Какво предстои през 2016 г.

Честита Нова Година!

Очертава се 2016 г. да е много интересна и наситена с възможности за получаване на европейско финансиране.

Ето какво предстои:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, отворена за кандидатстване през периода 23.12.2015 – 04.04.2016 г.
Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, стартира през Януари 2016 г.
Схема „Енергийна ефективност в МСП“, стартира през Януари 2016 г.
Схема „Развитие на управленския капацитет на МСП“, стартира през Май 2016 г.
Схема „Развитие на клъстери в България“, стартира през Юли 2016 г.
Схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, стартира през Октомври 2016 г.
Схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“, стартира през Декември 2016 г.

Програма за развитие на селските райони
Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ към тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП), стартира през Април 2016 г.
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, стартира през Юли 2016 г.
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ към ТПП, стартира през Септември 2016 г.
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, стартира през Октомври 2016 г.

Въпреки, че понастоящем, не е включена в индикативната работна програма за 2016 г. е възможно в края на годината да бъде обявен и прием по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Схема „Добри и безопасни условия на труд“, стартира през Януари 2016 г.
Схема „Обучения за заети лица“, стартира през Март 2016 г.
Схема „Развитие на социалното предприемачество“, стартира през Януари/Март 2016 г.
Схема „Специфични обучения за заети лица“, стартира през Септември 2016 г.

Актуалната информация за текущите и предстоящи програми може да следите на нашия сайт: https://evroprogrami.com

Индивидуална подробна консултация относно възможността да кандидатствате по представените програми, може да получите от нашите консултанти в София, Варна и Бургас, или по скайп: https://evroprogrami.com/uslugi/konsultacii/

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни