Обявени са одобрените проекти по схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП РЧР

Агенцията по заетостта публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси".
 

От подадените 650 проектни предложения, 200 са одобрени за финансиране. Сред първите десет, получили най-висок брой точки е проектът на езиков център "Алфа и Омега" град Русе, разработен от екипа на ЕВРО ПРОГРАМИ.
 
Пълния списък на одобрените за финансиране кандидати може да изтеглите оттук .

Съвсем скоро се очаква и стартът на втората фаза на схемата.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни