Отново е отворена за кандидатсване схема за безвъзмездна помощ „Инициативи за развитие на клъстери“

От 50 хил. евро до 200 хил. евро е финансирането за един проект

Основното изискване към бъдещите кандидати е да докажат, че са действащи клъстъри или пък са в начална фаза на изграждане. Обикновено компаниите се обединяват на професионален принцип, така че производители и търговци от даден бранш използват обща инфраструктура или доставчици, което ги улеснява при намирането на пазари.

Клъстърът трябва да обединява поне 7 фирми, регистрирани по Търговския закон, които трябва да докажат, че вече имат изградени връзки помежду си. Регистрацията на структурите трябва да е направена преди подаване на проектните предложения. Помощ по програмата не могат да получат представители на отрасъл "Рибарство и аквакултури", на първично производство на селскостопанска продукция, посочена в Римския договор, въгледобив, корабостроене, синтетични влакна и др.

Общият бюджет на схемата е 2.4 млн. евро, което значи, че ако на проектите се отпусне максималния размер на гранта, бюджетът по схемата ще стигне за подпомагане на 12 клъстъра. Досега в страната действат 16 подобни структури. Проучване на АНМСП от началото на годината е показало, че още 24 клъстъра са в процес на формиране.

Крайният срок за подаване на документите е 17 декември, a крайният срок за сключване на договорите по програмата е 28 февруари 2008 г. Година по-късно е последната дата за приключване на проектите.

Документите за кандидатстване може да изтеглите от тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни