Етикет: клъстери

Развитие на клъстери в България
Период за прием на проекти: 12.12.2016 – 28.04.2017 г. Бюджет: 39 116 600 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието...
Кой може да кандидатства по предстоящата процедура за развитие на клъстери
Само клъстери, регистрирани преди датата на обявяване на приема по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ ще могат да кандидатстват...
Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"
Период за прием: 15.02.2013 – 16.04.2013 г. Бюджет на схемата: 19 558 300 лева Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието...
Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"
Бюджет на схемата: 29 337 450 лева Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето...
Информационни дни по схемата за клъстери
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване...
Отворена за кандидатстване е схемата за клъстери
От 15.02 до 16.04 тази година ще могат да се подават проекти по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Основната цел...
Предстои нов прием по схема Подкрепа за развитието на клъстерите в България
Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира отварянето на нов прием на проекти по схема „Подкрепа за развитието...
Прекратява се приемът по схемата за клъстери
Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 прекратява приема на проекти...
Отново е отворена за кандидатсване схема за безвъзмездна помощ "Инициативи за развитие на клъстери"
От 50 хил. евро до 200 хил. евро е финансирането за един проект (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни