Етикет: земеделски производители

Актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на...
Заявления по мярка „Модернизиране на земеделски стопанства” ще се приемат целогодишно
Това е записано в проектонаредба, регламентираща реда и изискванията за кандидатстване по мярката. (още…)
Тече срокът за пререгистрация на земеделските производители
Първоначална регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци и юридически...
В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя
Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания,...
Тече пререгистрацията на земеделските производители за стопанската 2015-2016 година
Съгласно изискванията на Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин, от 01 октомври 2015 г. до 28 февруари...
Нова схема ще подпомага животновъдите за изграждане на търговски помещения и купуване на оборудване
Схемата за държавна помощ е предназначена за земеделски производители, които осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински...
Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември
На 14 ноември стартира нова мярка от ПРСР – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат...
Търговски банки ще рефинансират по ПРСР при по-изгодни условия
ДФ „Земеделие” сключи договори за рефинансиране с 5 търговски банки за кредити по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Схемата ще...
Мерки за ускоряване усвояването на средствата по ПРСР
Заради бавното обработване на проекти през последните три години и малкото сключени договори от фонд „Земеделие“ се увеличава рискът в края...
От днес се подават общите заявления за плащания на площ за кампания 2008
От днес, 4 март, до 15 май, земеделските стопани могат да подават общите заявления за плащания на площ за кампания 2008, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие"....
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни