Етикет: конкурентоспособност

Информационни дни по Оперативна програма "Конкурентоспособност"
На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения ГРАФИК, ще се проведат информационни дни по пет отворени процедури за подбор...
Има 113 кандидатури за технологична модернизация в големи предприятия
Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането...
Стартира приемът на проекти по схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева. Допустими за финансиране са следните дейности:• Закупуване и въвеждане в...
Схеми по Конкурентоспособност може да останат за април
Стартът на най-очакваните от бизнеса схеми по ОП Конкурентоспособност „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и „Технологична...
Какво се случва с оперативните програми и какво предстои
По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358...
Прекратява се набирането на проекти по схемата за иновативни стартиращи предприятия
Временно се прекратява набирането на проектни предложения по схема 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни...
Стартира третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР
Схемата финансира проекти за закупуването на технологично оборудване и въвеждане на международни стандарти Това е една от последните схеми, финансирани...
Ясно е кои хранително-вкусови предприятия могат да кандидатстват по ОП Конкурентоспособност
В продължение на месец след като ОП „Конкурентоспособност” стартира, от Министерството на икономиката не можеха да дадат отговор кои предприятия от хранително-вкусовия...
Допълнителен информационен ден по ОП "Конкурентоспособност" в София
Поради изключително големия интерес от страна на бизнеса, Министерството на икономиката и енергетиката и Агенцията за насърчаване на малките и средните...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни