Етикет: международни стандарти

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП - BG16RFOP002-2.044
Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Бюджет по схемата: 58 674 900 лева Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г. (още…)
Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”
Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г. Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими разходи по проекта,...
Информационни дни и по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 продължава информационната си кампания с представянето на процедура...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2009 г., 16,00 ч. Бюджет по схемата: 10 000 000 лв. Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Период за прием на документи: 1 юли – 30 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008г., 16.00 часа Схемата за безвъзмездна финансова помощ цели да насърчи въвеждането на системи...
Конкурентоспособност и иновации в предприятията
През програмния период 2021-2027 г, средствата по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) са насочени към постигане...
Удължава се срокът за изпълнение на проекти по схемата за стандарти и ERP
На 04.07.2012 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел решение: 1. На бенефициентите по сключените договори по...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни