11

юли

2017

Още 11 млн. лева за проекти за стартъпи

С 11 416 186.25 лв. е увеличен бюджетът по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С допълнителните средства ще бъдат финансирани още 31 проектни предложения, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 80 точки и повече.

В момента тече прием на проекти за разработване на иновации от действащи предприятия. Информация за реда и условията за канидидатстване може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Етикети