Промени по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Увеличен е броят на дейностите, които ще се финансират от програмата

От Министерството на икономиката публикуваха за повторно обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по схема „Насърчаване на предприемачеството“. Документът е актуализран като са внесени следните промени:
1. С проекти ще могат да кандидатстват и предприятия извършващи дейност под кодове:
– С14 „Производство на облекло“;
– С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
– J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
– J63 „Информационни услуги“;
– М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“
2. Максималната сума на безвъзмездното финансиране, която може да получи един проект пада от 391 хил. лева на 200 хил. лева.
3. Процентът на безвъзмездната помощ е намален от 90% на 80%
4. Проекти ще могат да подават фирми, регистрирани след 31 декември 2016 година
5. Приоритет при оценката ще се дава на проекти, които се реализират освен в областите Враца, Монтана и Видин, а също в областите Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград
6. Приоритет при оценката ще се дава и на проекти, които се реализират в областите ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Запазват се приоритетите, които дават предимство на проекти, реализирани от жени, хора до 29 или над 50 години, като тяхната тежест в общата оценка е намалена.

Общественото обсъждане на Условията за кандидатстване продължава до 29 декември. След това, в рамките на 1 месец, схемата трябва да бъде отворена за кандидатстване.

Повече за условията за кандидатстване по схема „Насърчаване на предприемачеството“ може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни